14 stycznia 2022

12.02. 2022, godz. 19.00, REMIZA na żywo w Londynie. 

Wśród zacnych gości również ja -  bardzo miłe! Zapraszam!