03 sierpnia 2023

 "Tam, gdzie góry i doliny"  (muz. Isa Conar, sł. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz)

Video: Wiktoria Rzążewska, Oliwia Nowak, Ewa Sytyk

Opieka artystyczna: dr hab. Joanna Polak

WA Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie, 2023

"Gra w życie"  (muz. Isa Conar, sł. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz)

Video: Wiktoria Rzążewska, Oliwia Nowak, Ewa Sytyk

Opieka artystyczna: dr hab. Joanna Polak

WA Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie, 2023

Premiera! Lipiec 2023!

"Szklana kula" - piosenka, której tekst napisałam współpacując ściśle z jej wykonawczynią, Magdą Męcik (Prawdziwa Ruda)

Muzyka i produkcja: Robert Madziarz

Video: Jurek Konieczek